Chào mừng bạn tới với Fuliclean!

Vệ sinh định kỳ hoặc đột xuất

Vệ sinh định kỳ hoặc đột xuất

Vệ sinh theo kế hoạch định kỳ 03 hoặc 06 tháng

Hinh4_1
Lau kính trên cao
Hinh5
Vệ sinh trần, khung kèo nhà xưởng….
Hinh6
Những công việc không thể thực hiện được vào ngày thường
Hinh7_1
Vệ sinh bảng hiệu, quảng cáo